Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhy vedlejších vět - přehled

18. 9. 2015

Druhy vedlejších vět

 

 

VEDLEJŠÍ VĚTA
OTÁZKA NA VEDLEJŠÍ VĚTU
SPOJOVACÍ VÝRAZY

            PODMĚTNÁ 

Kdo? Co?

Kdo, co, že, aby

PŘÍSUDKOVÁ

Jaký?

Jak, jaký

PŘEDMĚTNÁ

Ptáme se 2. – 7. p., Koho? Co?

Že, aby, jak

PŘÍVLASTKOVÁ

Jaký? Který? Čí?

Kdo, který, jenž, že,kde, kdy, jak, aby

DOPLŇKOVÁ

Jak?

Jak, jako

ČASOVÁ 

Kdy, odkdy, jak dlouho,jak často

Jakmile, když, až

MÍSTNÍ

Kde, kam, kudy, odkud

Kde, kam, kudy

ZPŮSOBOVÁ

Jak, jakým způsobem

Jak, že, pokud

MĚROVÁ

Do jaké míry

 

PŘÍČINNÁ

Proč? Z jaké příčiny

Protože, poněvadž, že,
jelikož

ÚČELOVÁ

Za jakým účelem

Abychom, aby, abyste

PODMÍNKOVÁ

Kdy? Za jaké podmínky

Konc. –li, jestliže, když, kdyby

PŘÍPUSTKOVÁ

I když

Třebaže, přestože, i kdyby


 

Vedlejší věta podmětná

  • Vyjadřuje podmět věty řídící.

Spojovací výrazy

Otázky pro rozpoznání:

Příklad

 • Je nutné, aby splnil podmínky.

 • Kdo chce být úspěšný, musí pilně pracovat.

 


 • Vedlejší věta přísudková

Spona - sponové sloveso stojí ve větě hlavní.

  • Vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou.

Spojovací výrazy

 • jak, jako

Otázky pro rozpoznání:

 • Jak? Jako co?

Příklad

 • Obloha byla, jako by ji vymetl.

 


 • Vedlejší věta předmětná

Spojovací výrazy

 • že, aby, jak, kdo, co

Otázky pro rozpoznání:

 • Pádové otázky, kromě 1. pádu. Koho, co? Jakou věc?

Příklad

 • Nevěděl, jak by se zavděčil.

 


 • Vedlejší věta přívlastková

  • Vyjadřuje přívlastek podstatného jména ve větě řídící. (Rozvíjí jedno slovo ve VH.)

Spojovací výrazy

 • co, čí, jaký, jenž, kdo, který, kde, kudy, kam, kdy, odkud, aby, zda, že

Otázky pro rozpoznání:

 • Jaký? Který? Čí?

Příklad

 • Vypůjčil si knihy, které se mu velmi líbily.

 


 • Vedlejší věta doplňková

Spojovací výrazy

 • jak

Pomůcka pro rozpoznání:

 • Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty hlavní.

Příklad

 • Maruška pozorovala Honzíka, jak pěkně tancuje.

 


 •  Vedlejší věta příslovečná místní

Spojovací výrazy

 • kam, kde, kudy, odkud

Otázky pro rozpoznání:

 • Kam? Kde, Kudy? Odkud?

Příklad

 • Přijel tam, kde měl spoustu známých.

 


 •  Vedlejší věta příslovečná časová

Spojovací výrazy

 • až, dokud, dříve než, jakmile, když, sotvaže, než, zatímco

Otázky pro rozpoznání:

 • Dokdy? Odkdy? Kdy?

Příklad

 • Přišla jsem, právě když odcházela domů. (Kdy jsem přišla?) -› právě když odcházela domů

 


 •  Vedlejší věta příslovečná způsobová

Spojovací výrazy

 • aby, jak, čím - tím, jako, jak - tak, pokud, více - než, tak - že

Otázky pro rozpoznání:

 • Jak? Jakým způsobem?

Příklad

 • Okolnosti se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nich nepřál. (Jak se vyvíjely?) -› jak si nikdo nepřál

 


 •  Vedlejší věta příslovečná měrová

Spojovací výrazy

 • až, co, že

Otázky pro rozpoznání:

 • Jak moc? Jak hodně? Jak málo? Do jaké míry?

Příklad

 • Bylo tam takové horko, až jsme se potili.

 


 •  Vedlejší věta příslovečná příčinná

  • Vyjadřuje příčinu obsahu věty řídící.

Spojovací výrazy

 • poněvadž, protože, že

Otázky pro rozpoznání:

 • Proč? Z jaké příčiny? Z jakého důvodu?

Příklad

 • Autobus nepřijel, protože bylo náledí.

 • Protože měl dobrou kondici, závod s přehledem vyhrál.
  (Proč, z jakého důvodu vyhrál závod?) -› protože měl dobrou kondici

 


 •  Vedlejší věta příslovečná účelová

  • Vyjadřuje okolnost, ke které směřuje jednání ve větě řídící.

Spojovací výrazy

 • aby, abych, ať

Otázky pro rozpoznání:

 • Proč? Za jakým účelem?

Příklad

 • Odpoledne se pilně učil, aby dostal jedničku.

 


 •  Vedlejší věta příslovečná podmínková

  • Vyjadřuje podmínku, při které má nastat děj věty řídící.

Spojovací výrazy

 • jestliže, když, kdyby, -li

Otázky pro rozpoznání:

 • Za jaké podmínky?

Příklad

 • Kdyby nepršelo, mohli jsme mít táborák.

 


 •  Vedlejší věta příslovečná přípustková

  • Význam věty vedlejší je v rozporu s významem věty řídící.

Spojovací výrazy

 • ač, ačkoli, i když, i kdyby, přestože, třebaže, třebas

Otázky pro rozpoznání:

 • Navzdory čemu? I přes co? I v kterém případě?

Příklad

 • Přestože se necítil nejlépe, závody vyhrál.